mandag 01. november 2021

Spirituel opvågning og metoder til indre arbejde.

Hvorfor begynder vi pludselig, at stille spørgsmål.
Føle at vi savner, mangler, ikke er tilfredse?
Det handler dybest set om vores eksistens som en helhed og meningen med livet.
Det er spirituel opvågning set med de åndelige briller.
Og det er præcis hvad du har været drevet til hele tiden og det er din sjæl der taler højt nu. Det kan starte på mange måder, stille i starten. Med en sagte hvisken, så højere og højere.
Og reagere du ikke, ja så kan man vel sige, at den til sidst råber af dig.
Der kan være power bag når den slår sig sammen med nogle af de hardcore planeter. Saturn kan være ret bestemt. Pluto egentlig omsorgsfuld nok i intentionen, men han vil altså have dig til at se indad. Uranus kan være nærmest som et dødsstød. Pludselig og ubarmhjertig ryder han han simpelthen grunden under dig på forskellig vis, hvis du skal bruge den slags midler.
Så skal vi ikke bare blive enige om, at vi altid gør vores bedste, selvom det ikke altid er nok i denne sammenhæng.
For har du ikke lavet dit indre arbejde, skygger, mørket, sårene, frygten, så er det også nu.
Nu skal jeg nok lægge pegefingeren på hylden og tage fløjlshandskerne på.
For der er altså en højere mening, erfaringer og lærdom, i selv de hårdeste livsomstændigheder og kriser.
Det er vejen, udviklingsvejen, som du i øvrigt har været på i over 700 inkarnationer inden vi når til opvågningen, som er før 1. indvielse, enten 1. gang eller som en repetition. Som derefter sker i hvert liv, for alle faserne der allerede er opnået. Inden man kan fortsætte.
Det er svært gribeligt stof, I know, men se det som starten af din forståelse. Det sker i små skridt, som alt andet.
Derfor kan man opleve flere omvæltninger i et enkelt liv, skønt det ikke er for de fleste. gudskelov. For det roder lidt.
Det er en del af den hemmelige lære, som jeg ikke er kompetent til at endnu at gruppeundervise detaljeret i. Jeg må kun for den enkelte som det er relevant for. Så henvend jer hvis i mener det er relevant for jer. Så vil jeg hjælpe jer.
Men det er starten på din bevidstgørelse og oplysning om alt. Altet.
Lidt generelt:
Målet er fuld oplysning, du har din sjæl med dig, indtil vi ikke skal bruge den mere. Og det skal vi ikke længere, når vi er færdige med at inkarnere her på jorden. Efter 4. indvielse. Der er flere end dem, men uden inkarnation her og derfor ingen sjæl.
Fuld oplysning kan ikke ske før rejsen er helt slut. Efter 7. indvielse. Så det sker ikke for nogle mennesker, da vi jo er færdige med inkarnationer som menneske, prøvelser og det jordiske efter 4. indvielse.
Her hvor vi er, på den menneskelige rejse, hjælper sjælen os med, at oversætte åndens hensigt med os, så vi kan forstå, så vi kan klare mosten. Den hjælper os med alt der sortere under forståelse, kommunikation og guidning. Først gennem intuition og i princippet gennem de 7 chakraer og energifelter/legemer og de andre energiplaner omkring os.
Så sjælen er et link mellem os og ånden/kilden.

Tilbage til “virkeligheden” eller hverdagen, som vågnet. Vi går en formørkelse sæson i møde, det er den der er lagt i kakkelovnen til den senere tid. sammen med formålet for dette år osv.
I vores liv handler det om at vi skal ind. Søge indad i os selv. Mange planeter er vejvisere for det. Om planeter og deres energier en anden gang, når det begynder at interessere i vores gruppe.
Det handler om DIN rolle i dit eget liv. Hvad er din indre tilstand egentlig?, din vibration, din energi. Hvordan er status på dine skygger og processen med at rense os i vores energicentre, chakraerne og legemer.
Ændringer sker indefra og ud.
Se på dig og mærk dig indeni. Og skab forandringen. Der skal være fokus på alle dele.
Den åndelige impuls, følelserne, tankerne og det fysiske, som kan være en handling. Alt skal med.
Vejen uden drama, i nænsomhed mod at leve harmløst. Uden negativ fordring for nogen. Altså til alles højeste bedste. Mindst muligt energi for størst mulig impact/effekt. En universel regel.
Det er tiden til at finde sin egen sandhed.
Mærk, føl, tænk, resonerer, del det med andre, eller skriv journal til dig selv.
Måske en tur om indre arbejde, det vil vise sig, hvis du bruger disse råd. Det vil også viser sig hvad der er relevant lige nu.
METODE TIL INDRE ARBEJDE:
kan være forskellig. Hver sin metode til sin fase hos det enkelte. og i forhold til hvor langt man er med hver udfordring.
Skyggearbejde er den mentale/kognitive tilgang og god, hvis der er mange ukontrollerede følelser. Altså hvis der er noget der er stærkt og hardcore for dit system. Det er en skånsom metode og du behøver ikke nødvendigvis andre, hvis du lære den kognitive måde fra psykoterapi. Den er desuden god hvis du opererer gennem intellektuel logisk forståelse. Dette kan og vil jeg gerne hjælpe dig med.
Indre barn arbejde. Kan være meget konfronterende og taler direkte til dine følelser. Så det kan være overvældende. Specielt fordi det kan bringe Meget fra underbevidstheden frem i erindring. Evt. erindringer, som dit naturlige forsvar har gemt af gode grunde. Det er mere nænsomt, hvis du selv fører dig ind i bevidstheden. Evt gennem selv visualisering. Der får du ikke mere end du selv kan klarer og håndtere. Jeg vil stadig anbefale dig, at dele med andre. Der kan og vil jeg også gerne hjælpe.
Metoden, hvor andre fører dig tilbage til indre barn oplevelser, som ved hypnose, må du sørge for, at vedkommende har en terapeutisk uddannelse bag sig.
Da det potentielt kan frembringe erindringer, som du ikke selv kan håndtere. Jeg arbejder ikke med dette af præcis disse årsager. Jeg kan fører dig tilbage, det kan alle i princippet, som alle kan hypnotisere. Det gør det ikke nødvendigvis etisk og moralsk rigtigt.
Jeg er ikke klar til at tage det ansvar på mig, som jeg syntes det kræver i tilfældet af, at det kammer over.
Har du oplevet, at noget er gået lidt for langt, vil jeg gerne hjælpe dig videre med at forstå og finde en løsning.
Det er alle gode metoder, bare forskellige.
Vær nænsom, tålmodig og brug din sunde skepsis og fornuft. Du har ikke travlt, alt sker til den tid det skal.
Self inquiry, selvudforskning ved spørgsmål. Denne teknik er af stor virkning, men kræver at vi tør høre det svar der er. Denne måde at spørge på handler om at udspørge sig selv med en nysgerrig og ikke dømmende holdning.
Hvad skal du spørge om: Alt omkring udforskning af det du sanser alle steder. I dig, omkring dig, i din hverdag. Spørgsmål, hvor svaret kan lede dig et stykke videre i din selvudforskning.
Alle spørgsmål om hvor, hvad, hvorfor, hvorfra osv. Men også andre uddybende spørgsmål, som dukker op i relation til det du oplever. At udspørge sig selv åbner også op for svar fra den spirituelle verden, dit højere selv. Det vil tale til dig gennem en stigende og stærkere kontakt til din intuition. Og samtidig udvikle den.
Tag et overordnet tema af gangen, men der kan være mange emner.
Journaling, eller indre dagbog, terapi notater. Det er bare rigtig godt for overblikket, processen og så øver man samtidig fokus og opmærksomheden. Fordi alt bliver mere tydeligt når det skal skrives ned. Der opstår ofte et indre behov for strukturering og det kan give anledning til flere spørgsmål. Det har også den fordel, at det tydeliggøre, hvad du faktisk står i.
Selvudforskning via spørgsmål har rigtig god effekt når de skrives ned. I skriveprocessen kan der komme intuitive svar til dig. Men se om du kan finde din egen facon.
Det kan lede til en form for automat skrivning. Det er en form for kanaliserede tekst eller kan være fra dit højere selvs/sjæls tidligere erfaring. Bedøm altid hvorfra det kommer. Det er jo ikke alle kanaler der er kloge nok til dagens danmark og verden.
Fordi noget kommer fra en kanal er det altså ikke ensbetydende med stor indsigt eller ophøjelse. Hvad hvis det er energi fra en helt alm energi afdød/sjæl, som måske oven i købet ikke er særlig langt på sin udviklingsvej. Fordi det har et gammelt sprog eller andet, er det det ikke det samme som at det er fra en ophøjede kilde.
Det bedste bud ville være at det i starten kommer fra vores højere selv og så tager i bare imod med kyshånd.
Skepsis er altafgørende her. Bedøm indholdet og drøft oplevelsen med en anden.
I kan sagtens have disse evner, om ikke andet kommer det helt af sig selv på et tidspunkt, når vi går vores udviklingsvej.
Usikkerhed og frygten for det ukendte. Hvad så.
Når først man er vågnet til sin udviklingsvej, så er der faktisk kun et at gøre: Lære at deale med det og få skabt sig en hverdag der fungere i takt med at udviklingen sker.
Det er jo processen du er vågnet op til, og derfor kan det forstyrre dig. Det vil det højst sandsynligt.
Det er gentagende nyorientering og mestrings cyklusser, til gavn for din øgede bevidsthed . I starten om dig selv. vejen til en integreret personlighed, så der er styr på redskabet. Sjælens redskab.
Men det skaber forvirring, frygt, usikkerhed og meget andet når vores ego presses. Derfor siges det at vi går gennem mørket for at finde lyset.
Det er for hver gang vi dykker ned i noget der er uden for vores bevidsthed og skal lære det, som vi skal bruge senere. For at komme videre. Meget handler om karakter, med hvilke kvaliteter, værdier og overbevisninger lever du dit liv.
Vi skal ind og finde vores egne sandheder. Vi skal ud af de kasser, som vi ikke høre hjemme i.
Og du er klar, eller var det ikke sket. Du viser mod, ved at stå ved dig og tage ansvaret for din egen virkelighed.
At tage ansvar for sig selv er rigtig svært, for vi er blevet lullet ind i sikkerhed, tryghed ved at blive i kasserne. Misforstået velfærd fra alle mulige kanter. Vi skal selv, men at kunne selv er også at mærke hvornår vi trænger til hjælp. Og så finde den hjælp selv via sin sunde skepsis, mavefornemmelse og intuition. Find dem der lader dig være dig og som ikke tager dit ansvar for dig. Vi skal selv være kranfører i vores liv.
Så igen mærk, føl, tænk og skrid til handling. Alt efter hvornår du fornemmer det skal være.
Pas på dig, og sørg for at opretholde dine personlige rettigheder. Det kan være en god start, at se på dem. Overholder du f.eks din ret til at skifte mening, at sige nej og ja, når det giver mening for dig, at du har ret til ikke at forklare dig, når du har sagt til eller fra.
Se på rettighederne som jeg har lagt op i et dokument for sig., tryk på dette link

Du kan kun vinde ved, at gå den vej der er dit hjerte nær. Din indre stemme og dit højere selv har vejledt dig. Energierne har skubbet på, så du er vågnet. Startet med at stille spørgsmål og måske handlet dig ud i en omvæltning proces.
Måske gennem konflikt og drama. Måske gennem sygdom og lidelse.
Men du er på vej. Og fiasko findes ikke, kun læring.
Vi må gerne forandres.
Vi må gerne være os selv, men vi skal som oftest selv skabe plads og rum.
Mulighederne de kommer. Vend perspektivet fra begrænsning til mulighed og flow.
Tro, håb og kærlighed rummer du allerede. Tvivler du så sig til og jeg giver gerne et lille prik med inspirationsnålen.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Månen – et spirituelt værktøj

Månen, i en spirituelle hverdag med indre arbejde. Månen har altid virket dragende på mennesker, helt tilbage til vores tidligste forfædre. Og den fascinere os stadig. Den er tydelig at følge, når den går sin cyklus gang hen over himlen i løbet af en måneds tid. Månen...

læs mere

Drømme og ønsker – guide til at opnå dem.

Ønsker, drømme og manifestation. Gaveregn og kærlighed i overflod er et tilvalg. Men det er også at give dig selv tilladelse til værdighed. Værdighed til at modtage for den du er. I hjertet, sjælen og som menneske. Føler du det ikke, så er det måske der du skal...

læs mere

Sammenhold og fællesskab.

Hvad er det vi vil have? Hvad er det egentlig vi vil med os selv og hinanden. På en gang være dem vi er og være sammen. På en gang finde vores indre sandhed, tro på den og være den. For kunne vi mon bare være os selv sammen. Uden at det koster. En helt åbent og gratis...

læs mere