SjælsRO

Astro-Spirituel studie café

Sjælsvejens udviklingscyklus.

Vi kan få viden på det generelle plan alene ved at studere og læse. Eller alene ved at meditere og pleje vores indre tilstand. Vi kan tjene og arbejde for menneskeheden på et eller andet plan.

Men…
Får du æret det i dit liv?
Hvordan påvirker øget sensitivitet, sjælens kald og din øget bevidsthed om vejen dig og dine valg?
Hvordan arbejder du dig frem mod en større grad af tjenestearbejde og øget sjæls formål i dit liv?
På hvilke områder mærker du prøvelser og hvad skal de vise? Hvilken læring er jeg i lige nu?

Med udgangspunkt i de astrologiske tegn, arketypernes esoteriske udviklingspotientale, altså dit eget indre plan.
Hvordan får vi skabt en helt nede på jorden-kobling mellem vores dagligdags udfordringer på sjælens udviklingsvej, dicipelskabets vej og indvielsesvejen og vores personlige liv i vores skabte liv.
Det er nemlig her vi arbejder med disse ofte diffuse fornemmelser og vores bevidsthed. Astrologien er det gamle mysteriesprog for de indkomne energier og de 7 stråleenergier, som vi alle påvirkes af. Forbindelsen af forståelse, energiarbejde og menneskets vej, som en del af noget større.
Gennem myter og historier er der skabt forbindelse og kommunikation til os på en del af vejen,
Derfor kan vi med rette bruge disse redskaber som er anbefalet i åndsvidenskaben og teosofien.
Jeg er inspireret og bruger bl.a Alice Baileys forfatterskab, samt del del andre teosofiens fremtrædende personligheder og af de gamle mestre.
Samt min eget indre kontakt og åndeligt inspireret telepati. Klarviden.
Særligt når man er på den indre vej, er intuition og evnen til at modtage intuitivt vigtigt, men disse egenskaber må udvikles.
Til inspiriation.
Det sker gennem øvelse og guidning i trygge rammer og vores hverdags praksis.
Når vi begynder at få fornemmelse for og arbejde bevidst med livsmening, vores indre vej, inkarnations formål, sjælens plan osv. Så er vi i fuld gang.
Når man bliver mere aktivt søgende, får evt oplevelser i meditationer, eller et klart kald til at øve mere meditation, så udvikler vi telepatiske evner. Dem har vi brug for mhp indre guidning, vejledning og mere viden om lige din rute på vejen.
Den er individuel og du skal lære at blive egen herre i eget indre hus.
Din personlighed er sjælens redskab, derfor er denne del af udviklingsvejen enormt vigtig, såfremt du mærker du er klar.

En forståelse af sjælens energetiske “tryk” på vores personligheder.
Og hvordan du bedst agere, vælger og gebærder dig på den åndelige eller smalle vej.

Fokus er derfor både på meditation, studie og vores særegne sjælsvej i vores daglige liv.

For en god indre og ydre dialog foreslår jeg at der læses relevante kapitler til hver gang fra diverse litteratur om emnet bl.a ÅRETS INDRE REJSE af Kenneth Sørensen.

Og evt andre efter behov.

Hvad laver vi?

 Der er skabende meditation ifm hvert tegns essens, udviklingsforløb og potentiale, samt indstrømmende energi. Meditation på de esoteriske nøgle ord, samt de eksoteriske månedsenergier. Vi arbejder med i vores personlige liv og udvikling af vores egen personlige praksis på dicipelskabets vej. Samt løbende introduktion til begrebet Dicipelskabets vej.

  Introduktion til hver måneds astrologiske tegn, samt forbindelsen til balancen af det modstående tegn. Fuldmånearbejde på det indre plan. Livsudsyn og tilgange til livet som skole for læring og erfaring. Danne erfaringer og synteser til videre brug i sin udvikling. Vi med dette arbejde for at udvikle os på sjælens opadgående spiral på alle planer.

 Der er samtaler om metoder og praksis til vores hverdag.

 Der er dialog og deling til øget forståelse for vores egen vej, samt meditationens eventuelle udbytte

 Der er åben ærlig og respektfuld diskussion og deling af synspunkter og holdninger.

 Vi ser på alle deltagernes horoskoper hver gang ifm månedens arketypeenergi/tema.

 Vi tager naturligvis en snak om andre cyklusser, som ex. månearbejde og solhverv. Samt de åndelige højtider, som påske, vesak, og andre betydningsfulde fuldmånetider, som relatere til det arbejdet på dicipelskabets vej.

Vi kobler hver energiarketype sammen dualistisk med det modsatte tegn til når denne måned kommer.

Samt hvordan vi kobler ifm erfaringscyklusser og laver syntesen ud af viden/forståelse af vores egen udviklingscyklus. Det er meningen at finde mening.

Hvad laver vi?

 Der er skabende meditation ifm hvert tegns udviklingsforløb og potentiale, samt indstrømmende energi. Meditation på de esoteriske nøgle ord, samt de eksoteriske månedsenergier. Som betyder hvilke vi kan arbejde med i vores personlige liv og udvikle vores egen personlige praksis. Afpasset hver enkelt deltager og dennes egenskaber og sensetiviteter. Guidede og forslag til egen personlig praksis. Andet energiarbejde ved behov, som Healing og visualisering.

  Der er vidensdeling og undervisning ifm hver måneds astrologiske tegn. Samt, hvad vi kan bruge dem bevist til på vores vej. Livsudsyn og tilgange til livet som skole for læring og erfaring. Danne erfaringer og synteser til videre brug i sin udvikling. Denne læring om de naturlige cykler i os og vores omgivelser kan bruges år efter år. Da vi med dette arbejde vil udvikle os på sjælens opadgående spiral omdrejninger

 Der er samtaler om metoder og praksis til vores hverdag.

 Der er dialog og deling til øget forståelse for vores egen vej.

 Der er åben ærlig og respektfuld diskussion og deling af synspunkter og holdninger.

 Vi ser på alle deltagernes horoskoper hver gang ifm månedens arketypeenergi/tema.

 Vi tager naturligvis en snak om andre cyklusser, som ex. månearbejde og solhverv. Samt de åndelige højtider, som påske, vesak, og andre betydningsfulde fuldmånetider.

Vi kobler hver energiarketype sammen dualistisk med det modsatte tegn til når denne måned kommer.

Samt hvordan vi kobler ifm erfaringscyklusser og laver syntesen ud af viden/forståelse af vores egen udviklingscyklus. Det er meningen at vi finder mening.

Praktisk Information

En gang hver måned, samt ekstra gratis tilbud om deltagelse i fælles fuldmåne meditation

Pris pr. gang: 250 kr. (200 kr. for klienter i aktive personlige udviklings forløb hos mig)
Inkl forplejning – kaffe/te, vand og lidt lækkert.

Tilmelding: Til mig/PB i Messenger, sms 22386771, bindende tilmelding ved betaling
Tilmelding gælder først ved betaling. Kan refunderes indtil 2 døgn før, samt ved arrangøraflysning
Minimum deltagere: 2 (aflysning af mig ved under 2 deltagere)
Max. Deltagere: 6

Sted: Stationsvej 14, 4684 Holme-Olstrup. incl. evt ekstra gratis fuldmånemeditation i så fald at cafeen ikke ligger i umiddelbar energetisk nærhed af denne.
Håndværkervej 62, 4000 Roskilde

Datoer 2024

Vandbærer
Søndag d. 21.01 kl. 13-16

Fisken
Torsdag d. 22.02. kl. 16-19

Vædder
Torsdag d. 21.3. kl. 16-19

Tyren
Søndag d. 21.4. kl. 13-16

Tvilling
Torsdag d. 23.5. kl. 16-19

Krebsen
Torsdag d. 20.6. kl. 16-19