Om Jette

Min livsvej

Jeg levede som de fleste med familieliv og fritidsinteresser og var umiddelbart glad for mit liv og mit arbejde som Anæstesisygeplejerske og fagunderviser indtil en ulykke satte en stopper for den karriere.

Jeg havde planlagt livets mening og retning indtil skæbnen viste sig anderledes. Jeg vidste inderst inde godt, hvilken vej der var tilsigtet fra et andet plan, men jeg var for sovset ind i illusionens trygge rammer. Jeg turdes ikke stå ved mig selv.

Jeg havde fået gentagne advarsler og hentydninger, såsom psykisk sygdom, fysiske sygdomme og div. mindre ulykker, som jeg naturligvis overhørte, som den dybt sovende, blinde, døve og frygtsomme åndelige livsrejsende jeg var.

På bedste vis med egoets fingre dybt inde i ørene. Med lukkede øjne og med en stædig overbevisning om at jeg kontrollerede verdens gang, i hvert fald i mit eget liv. Jeg fortsatte det bedste jeg havde lært. Som intellektet, samfundet og fornuften forventer.

Jeg kæmpede så bravt for den sikre ydre verden, som jeg havde skabt, at jeg i praksis var i gang med at slå mig selv ihjel.

Først da jeg blev invalideret til næsten totalt funktionsstop, i to på hinanden følgende ulykker, kunne jeg ikke længere holde mig fra erkendelsen af at stå ved vejs ende, hvis ikke jeg tog mit livs ansvar på mig.

Jeg måtte nu gå de tunge men bundærlige skridt ind på den indre vej

På vejen tilbage til livet tog jeg kurser og modtog behandlinger og terapier som udviklede naturlige ressourcer og egenskaber som jeg har med mig i dette liv.

Hele mit livssyn blev forvandlet og jeg erkendte nu min livsvej.

 • De værktøjer jeg tilegnede med på vejen mod det nye liv er også nogle af de værktøjer jeg bruger i mit arbejde i dag.
 • Mindfulness
 • Meditation
 • Indre og ydre kognitivt arbejde
 • Genoptræning af helt basale fysiske og mentale evner for at kunne leve et normalt og
  selvstændigt liv.

Jeg har på grund af min historie, tidligere livs aftryk og den vej skæbnen har ført mig arbejdet intenst og fokuseret for mit helbred, renset og healet dybt på alle planer… Jeg har forløst gamle tiders fortid og tilstande er forvandlet.
Fundamentet blev til et stabilt, kærligt og stærkt grundlag for den videre spirituelle vej.
Fra dette indre fokus af essens har jeg vandret i livet siden.
Rejsen tilbage mod til den åndelige vej, starter ved Sjælens indre vej med skriften “Kend dig selv.” over portens indgang.

På vejen “faldt” jeg over metafysiske, spirituelle og sjælelige egenskaber, som følge af indsats og udviklingen af mine ubrugte og ubevidste indre ressourcer.

De selvsamme ressourcer som ved undertrykkelse og negligering i det bedste paradoksale perspektiv fik mig ned med nakken.

Folk begyndte spontant at komme til mig for at få viden og indsigt, hjælp og støtte, nysgerrige eller tvivlende, fordømmende og omfavnende.

Dette blev endnu en vej til at arbejde med mit selvudtryk, identitet og min basale eksistens.

Ikke på trods af min historie, men på grund af den.
Jeg vil aldrig igen glemme eller negligere den indre kraft, hjertes og sjælens visdom, sjælens kalden, helheden, visheden om mennesket som et åndeligt væsen med alle de evner som vi kan magte, hvis bare vi tager ansvar for hvem og hvad vi ægte er.

Hvordan lever jeg nu

Et holistisk verdens udsyn kræver studier og erfaringer på flere planer. Indre og ydre. Jeg praktiserer meditation og har gjort det i årevis ud fra forskellige teknikker og filosofier.
Nu intuitivt og åndeligt guidet.

Udviklingen til indre fred, accept og kendskab til livet cyklusser.
Mine interesser er naturligvis naturen, mennesket og universet på alle de planer jeg kan komme i nærheden af.

Jeg er i dag livsvejleder på flere niveauer. Vejledning på den indre spirituelle, sjælens og den åndelige vej. Med eller uden fuld astrologisk tydning.

Jeg studerer og praktiserer det mystiske, det verdslige, magi, poesi, skønhed og drømmeri.

 • Jeg studerer livet, som livets mening, livets træ, som det åndelige og guddommelige menneske. Den hermetiske Kaballah, tarot og astrologi på et esoterisk og åndeligt plan.
 • Astronomi, åndelige lovmæssigheder og fysik.
 • Åndsvidenskab og Teosofi.
 • Alkymi og de gamle mysterier- traditioner, bl.a egyptisk, kristen, buddhistisk
  symbolisme.
 • Indre mystiske oplevelser, symboler og erkendelser.

Alt jeg støder på, i praksis og intuitivt på den indre åndelige vej, som kan understøtte et harmonisk skabende liv.

Jettes syn på nærvær

Alle mennesker fortjener at blive set og hørt.

Mødet med mennesker skal ses og opleves for at vi kan opfatte hinanden ordentligt, det mener jeg virkelig. Og det er til trods for at jeg evner at mærke og se ind uden det fysiske møde.

Jeg sætter netop derfor stor pris på det personlige møde med nærvær, energi, atmosfære og alt det gammeldags. For hvordan kan vi ellers ære de mennesker vi er, hvis vi undgår det fysiske møde og den fysiske kontakt? Jeg mener at det er her vi lærer os selv at kende.

Livet er et spejl.

Det er en af mine dybeste overbevisninger, at mennesker har bedst af at mærke hinanden.
Hvordan skulle vi ellers lære at udvikle alle vores menneskelige evner på alle de mulige planer, som vi kan få kendskab til i vores egen eksistens? Det er her, vores ressourcer og sensitiviteter viser sig.

Så længe vi mangler kendskab til os selv og livet på det fysiske plan, så er det svært at komme videre.

Jette kort fortalt:

 • Mit fulde navn er Jette Karin Aagaard Pedersen.
 • Numerologisk er jeg er 7ér.
 • Astrologisk er jeg Jomfru Sol, Løve Ascendant med Løve måne.
 • Jeg er født i det herrens år 1972. Siden har jeg forsøgt at skabe mig selv med de
  byggesten og brikker jeg har med mig til gavn for det større hele.
 • Jeg er naturvidenskabeligt og humanistisk uddannet som sygeplejerske, samt et par
  specialuddannelser, intensiv og Anæstesisygeplejerske.
 • Jeg er uddannet faglig voksenunderviser, samt diverse kurser inden for special
  sygeplejens område.
 • Jeg er uddannet Astrolog, dels hos Manookha, “Living Astrologi” og hos Jona
  Olavsdottir, “Skolen for astrologi tydning” med fokus på den levende spirituelle og
  esoteriske tydning form.
 • Af spirituelle uddannelser er jeg bl.a. uddannet energiarbejder og healer, samt
  diverse kortere og længere kurser inden for oversanselig felt.