tirsdag 30. november 2021

Månen – et spirituelt værktøj

Månen, i en spirituelle hverdag med indre arbejde.
Månen har altid virket dragende på mennesker, helt tilbage til vores tidligste forfædre.
Og den fascinere os stadig. Den er tydelig at følge, når den går sin cyklus gang hen over himlen i løbet af en måneds tid.
Månen og mennesket har en lang historie sammen og den er blevet tolket på i millioner af år.
Vi har været fascineret og tillagt forskellige betydninger til dens faser og observeret dens cyklus og forandring på himlen.
Den har lært os om cyklus.
Alt i universet fungere cyklisk. Ligesom alt er energi.
Det er månen der er mest i vores fokus, fordi vi ser den tydeligt med en af vores fysiske sanser. Det er en observation af eksoterisk karakter.(ydre, visuel, til at tage og føle på).
Den har vi lært at kende, fordi den netop er den tilgang vi har valgt er den rigtige i dette samfund. Den videnskabelige, hvor man har besluttet at et kriterium er at kunne bevise med erkendelse kun fra det fysiske eller en af de 5 sanser.
Men hvad med den esoteriske observation, (den skjulte, indre, hemmelige) Den vi ikke kan bevise videnskabeligt, med de kriterier, som vi har bestemt skal gælde en videnskab, men som ikke er mindre rigtig af den grund. Vores følelser, det vi mærker og fornemmer. Energien… Det er en del af den esoteriske videnskab. Det skjulte eller den hemmelige.
Månen er blevet brugt på meget forskellig vis gennem tiderne.
I min spirituelle hverdag bruger jeg nu månen i sammenhæng med følelser og skyggearbejde. Mens jeg observere den både esoterisk og eksoterisk. Sammenholder det med viden og praksis i mit indre arbejde. Faktisk er det derfor jeg studere astrologi og planeternes energier. Det er af relevans til specielt vores personlighed, men i høj grad også sjæl og ånd/monaden eller kilden. Det er her den esoteriske tolkning bliver interessant for mig. Mine kilder vil stå nederst, ellers spørg. Esoterisk astrologi ligger meget tæt op ad shamanistisk astrologi.
Det startede med at jeg studerede månen af interesse. For dens kraft og vitalitet. Præcis som mange andre. Den er meget brugt også i spirituelle kredse og retninger, så det lurede jeg ud. Faste måneds ritualer og ceremonier, så kvindens kraft og cyklus, gennem tarot og som manifestations cyklus. For kun at opdage, at det var nok ikke min vej.
Men jeg begyndte at studere den nærmere og notere mig dens faser undervejs. Sådan fandt jeg min sammenhæng og cyklus for månen. At bruge den intuitivt for dens kraft og energi og sammenligne med mine egne processer, følelser og tilstande. Mine indre transformationsprocesser, som jeg dengang arbejdede meget bevidst, koncentreret og intenst med.
Det var i.f.m hele optakten til det der formentlig var 1.indvielse, som repetition eller for 1.gang ved jeg ikke endnu.
Efter 1. indvielse skifter månens energi betydning, og føles derefter anderledes. Jeg oplevede at min kvindelige cyklus tilpassede sig månens. Der skete en del andre større tilpasninger i alle legemer. Astrologisk handler det om at månen faktisk indtil man starter sin bevidste rejse(discipelskabets vej) skjuler kraften fra en anden planet. Og at man indtil ikke helt er klar til sjæls indstrømnings energien, den tilpasse vi gradvist til. Det er et andet meget tydelig fornemmelse. Det er bl.a når vi taler om ascensions/opstigning symptomer. Det kommer der bestemt mere om, for det mærker i alle sammen her i DFK, mere eller mindre.

Månen og den spirituelle transformation.
Månen står for vores ubevidste, det er den feminin kraft. Til modsætning, for vores forståelse, er solen den bevidste og maskuline modpol og samarbejdspartner, som sammen skaber en helhed og cyklus.

Månen når vores ubevidste følelser med dens forskellige faser. Den kan bruges til tolkning af vores fornemmelser, vores følelser, som inden vi helt mærker klart, hvad det præcis er der rører sig.
Det er et meget stærkt redskab til empather og psykisk sensitive i transformation og når vi arbejder med følelser og vores karma arbejde og bevidsthed. Det er nemlig også hvad månen står for. Den viser os vores karma, barndomsmiljø, fortiden, tilhørsforhold og vaner. Det er primært de første 30-35 år af vores liv det vises for os. Så vi forstår disse og deres sammenhæng og påvirkning på os og vores liv. Lære vi og lever livet i takt med, hvor vi drives/guides hen, så har vi mulighed for at starte arbejdet med at skabe vores egen version af livet. Hvordan VI ønsker at leve livet. Dette kan antydes og tolkes i et horoskop, som alle de andre planeter har deres esoteriske betydning.
Vi empather og sensitive mærker vores følelser, energier og andre tilstande meget tidligt på deres opstigning til det bevidste, dvs FØR det viser sig i det ydre, FØR vi ved, hvad der egentlig sker. Og det handler jo ikke altid om vores egne, så det kan være en meget forvirrende tid. Derfor kan vi have brug for, at kende forskellige metoder og redskaber vi kan tage fat i, når vi mærker, oplever og ser.
Faktisk er det bl.a planeternes energier vi også er sensitive overfor. Ligesom andre menneskers, ting, steder osv.

Vores sind er som et isbjerg, et billede som mange har brugt og den snupper vi også her.
Ca 80% af vores sind er ubevidst, kun de 20 % har vi bevidst kendskab til.
Det er %èrne for det alm. menneske, det intelligente menneske og for disciple og indviede i hvert liv, før hver vending på det astrologiske hjul. Inden det intelligente menneske aspirere til udvikling af personligheden esoterisk og af sin personlighed, det indre arbejde.
Det menneske, som på udviklingsvejen kaldes, det intelligente menneske.
Det som vi indeholder i det ubevidste lager, isbjerget under vandet, stiger langsom opad gennem det ubevidste, indtil det til sidst når vores bevidsthed, isbjerget over vandet.
Det sker i takt med vores arbejde med emnet, først ubevidst og senere bevidst. Hvordan der arbejdes i det ubevidste er netop gennem det levede liv, i vores relationer og gennem det vi møder.
Det ubevidste handler også om esoterisk viden om vores tidslinier, blueprint, meningen og formålet med denne inkarnation, vores sjæls arbejde, læring og karma. Det er der meget mere om en anden gang.
Men der arbejdes rigtig meget under overfladen, og det kommer på et tidspunkt op og vi er klar til, at tage os af det i vores bevidsthed.
Her starter en ny proces, hvor vi kan bruge div metoder og teknikker til, at komme igennem disse faser.
Målet er erkendelse og accept, øget bevidsthed om os selv og alt hvad der er relevant for os i forhold til emnet.

Når temaet, når til vores bevidsthed er det her, hvor jeg ofte taler om, at vi arbejder i lag. Og hvert lag er en proces, der gennemgås i en cyklus. Vi tager et lag af løget af gangen. Og for hver gang, ender vi ud i nye indsigter og en ny erkendelse.
Vi kommer gennem samme tema mange gange i vores liv. Får flere og flere erkendelser om samme tema = Gentagende transformationer med øget bevidsthed, som resultat.
Vi er med andre ord i en cyklisk proces hele tiden, og ofte flere på samme tid, inden flere samler sig og forenes i en ny erkendelse.

Derfor er månens cyklus interessant i den sammenhæng.

Nymåne:
Nord, Vinter, Jord, sind, Den vise kvinde, kreativitet, Hvile, så frø, nye begyndelser.

I denne periode frem til tiltagende måne kommer der mere og mere lys på månen, dvs at vi kan opleve at få mere lys på det der skal “fjernes” heales, tages af før det nye har en chance for, at se dagens lys. Det kan opleves, som en frustrerende periode. Også følsom, hvis det er første kig på noget der ikke har været bevidst endnu.

Tiltagende måne:
Øst, forår, luft, sjæl, den unge pige, frihed, bevægelighed, intention, pleje frø. (Der er LIV om 4 dage, intentioner.)

Her har vi måske vænnet os lidt til tanken om det der er nået vores bevidsthed og blevet mere klart, modstanden, det gamle brugte, skyggerne, det der kan være svært. Det der skal heales. Karma, baggage, sår, alt der ikke er til dit bedste. Det vil måske opleves lidt lettere, fordi der er ved at ske en udskillelse, eller du vil finde håndteringsmetoder frem. Vær dog opmærksom på hvilke. Er de hensigtsmæssige og sunde for dig. Stadig mere og mere lys på månen og det den står for netop hos dig.
Bevægeligheden betyder, at der sker noget nu. Starten på at man finder sine handlemuligheder.
Starten på at lyset skinner på de emner der vil være aktive i dig op til fuldmånen. Deraf finder også det, som evt skal slippes.
Det er dog ikke en nødvendighed for, at det slippes energetisk. Men handler det om overbevisninger, tanke -eller handlemønstre, så er det jo en forudsætning at vi ved, hvad det handler om.
Vi kan ikke bevidst ændre noget vi ikke kan se.
Det er heller ikke altid godt, at forcere, så vent og se om ikke det kommer for dagens lys, når du er klar.
Fornemmer du noget, så tro mig det er på vej.

“LIV” er ca 4 dage før fuldmåne og vil være der lyset er så meget på, at emnerne når din bevidsthed. Kun for at blive mere og mere synlige. Hos mig er det ofte en lettelse, at få lidt mere klarhed om alle de mudrede fornemmelser der har bygget sig op.

Fuldmåne:
Syd, sommer, moder, ild, kraft, transformation, hjerte, lidenskab.

Tja, det er fuldmåne og energierne vil intensiveres i stigende grad indtil release i denne højspændte energi. Nogle fuldmåner er mere hidsige end andre. Det handler om, hvilke andre planet energier der er i spil, hvilke tegn/arketyper de er i, hvilke emner du netop er i gang med(bevidst eller ubevidst og til sidst hvordan det hele spiller op til dig, din situation og din virkelighed, potentiale, skygger, erfaring osv.

Aftagende måne:
Vest, krop, indadsøgende, efterår, vand, rens, healing, (død om ca 4 dage), den viltre/løsslupne kvinde.

Inden denne fase starter har vi hvilet lidt fra følelser og fuldmånens tag. Vi har haft lidt fred for månens påvirkning i os.
Men der arbejdes i din underbevidsthed.
Er du nysgerrig?
I Dine drømme kan du måske begynde, at ane hvad der sker i dig. Du kan også få hints i dine relationer og omgang med andre mennesker.
Temaer, emner, dilemmaer, udfordringer, som du møder på din vej og du ikke synes de er enkeltstående. Det kan være gentagne gange, at du møder de samme temaer mm. Kom så igang siges der.
Vores omverden er vores spejl og igangsættere.
Læg mærke til hvad der optager dig, hvad har du fokus på. Du møder først verden med din energi, den er altid før dig. Den tiltrækker og frastøder. Den forsøger hele tiden, at udligne. Sådan er den universelle fysiske lovmæssighed.
Det er ikke anderledes fordi det er os og vores energi.
Men en ting er sikkert, det kommer til dig uanset din stræben eller nysgerrighed.
Så følg bare med dig selv og din lyst.

Aftagende måne begynder at vise dig, hvad du nu går imod. Det den nye måne/ sorte måne vil med dig.
Vær opmærksom og tag dig af dig. Stik ikke hovedet helt ned i et hul, eller op i skyerne. Spirituel og personlig udvikling er at leve. Med alt hvad der følger med.
Det er messy indimellem og det er ufattelig smukt indimellem.
Når noget nyt skal bane vej, må noget smides væk. Alt det som ikke er i overensstemmelse med det nye, det der står i vejen osv. Det ryddes om det er tankemønstre, handlemønstre, gamle overbevisninger, tro og opfattelser, værdier er underordnet. Der vil ske en udveksling. og det er det der er startet.
Hvad skal forlades og smides væk, ryddes op i.
Deraf den fase, som jeg kalder “død”.
Måske er det bare en lille rengøring du ikke mærker.
Men ind imellem er der altså hovedrengøring og ny-istandsættelser på plakaten.
“DØD” er ca 3-4 dage før nymåne og der tages fat og nu ryddes energien. Jeg mærker det som en lille lettelse. Et lille friskt pust og en vished om at alt er som det skal være.
Der bliver gjort plads til det bedre.
Vi skubbes altid i retning af det, som er til det bedre. Set med “sjælens” øjne, dit højere formål med livet, inkarnationen og sjælens læring.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Drømme og ønsker – guide til at opnå dem.

Ønsker, drømme og manifestation. Gaveregn og kærlighed i overflod er et tilvalg. Men det er også at give dig selv tilladelse til værdighed. Værdighed til at modtage for den du er. I hjertet, sjælen og som menneske. Føler du det ikke, så er det måske der du skal...

læs mere

Sammenhold og fællesskab.

Hvad er det vi vil have? Hvad er det egentlig vi vil med os selv og hinanden. På en gang være dem vi er og være sammen. På en gang finde vores indre sandhed, tro på den og være den. For kunne vi mon bare være os selv sammen. Uden at det koster. En helt åbent og gratis...

læs mere

Centrering -når jeg mærker alle andre for meget.

Nogle der har nogle metoder til at undgå, man bliver påvirket af andres følelser? Et yderst relevant spørgsmål i medlemsgruppen. Det er relevant fordi: 1. Alle kunne bruge dette, for at passe sin egen butik. 2. Det er et issue i spirituel opvågning pga øget...

læs mere