torsdag 07. oktober 2021

Forandringsprocesser på den åndelige vej


Transmutation, transformation og transfiguration.
Metoder og værktøjer til forandring på den spirituelle vej.

Hvilke metoder og værktøjer der dur. Og hvorfor noget bare ikke virker, trods ihærdige forsøg.
Eller pludselig ikke virker længere.

Fordi der er to forskellige vej at tilgå åndelig udvikling. Og hver sin måde til hver sin afdeling.
Ensomhed kan have mange ansigter. Den kan opleves som eksistentiel mangel. Når vi savner en ubekendt faktor, men ikke er bevidst om hvad det er. Vi drives mod at “reparere” os selv i et eller andet omfang.
Vi savner simpelthen vores sjæl. Vores evige og tro partner. Det er hvad vi egentlig søger.
Vi drives mod forening af vores personlighed og sjæl, det alkymiske bryllup. Vi går en lang vej med spirituel alkymi, forvandlingsprocesser, inden vi når endelig forening af personlighed og sjæl. Læs også gerne mere på netspirit.dk, om begrebet alkymi.

Der er forskellige metoder, tilgange og perspektiver, som man begynder at undersøge og man guides af trangen, drive, længslen. Det mærkes bl.a som lyst og gennem sin intuition, selv om det ikke er fuldt udviklet. Det er præcis derfor vi har den, til at begynde med. Gå derfor med hvad du har lyst til og specielt hvad du ikke kan lade være med.
Selv om det ikke kan stå alene, når man kommer lidt hen ad vejen. Så kommer trangen til mere, og mere.
Men det er faktisk vigtigt, at vide at der er noget der IKKE virker og noget der gør.
Og det handler om hvilke udfordringer man har, sat i forhold til hvad man vil opnå. Igen ift hvor man er på sin åndelige vej. Og heldigvis, behøver vi slet ikke at tænke på alle de forhold og forbehold, for vi guides jo indefra. Vi stoler bare ikke på det, for det har vi
1. lært hjemmefra. Stol ikke på fremmede. (bagagen)
2. har vi vores gode gamle ego til. Som er så bange for at miste taget og kontrollen, for slet ikke at tale om at dø. Det ved jo ikke at vi gerne vil have det med på turen, bare med os selv som kaptajn.
Tænk på et skib med ego som kaptajn. vi er bare små gaster. Pludselig møder gasten ham med søkortet (sjælen). Fuck siger ego, nu er det ikke mig der styre mere og går straks til angreb. Den kamp vil gentage sig igen og igen, indtil sjælen og gasten endelig finder arbejdsfordelingen sammen og vinder. Fordi sjælen har søkortet og gasten evnerne efter at have set længe på Kaptajnen og fundet alle hans fejl.

Jeg vil forsøge, at belyse lidt om hvad vi har at gøre med og hvorfor noget vi gør, nogen gange bare ikke virker. Eller pludselig ikke virkere længere.

Når vi er her på jorden er vi vores personlighed. Krop, sind og følelser. (dualitet/polaritet).
Vi lever adskilt fra vores sjæl(enhedsbevidsthed). Vi lever i separation.
Når vi opnår sjælskontakt og forening vil vi opleve og senere leve i enhed. Altså går vi fra at leve ud fra et perspektiv til et andet. Fra at leve fra ego/personlighed til at leve ud fra sjæls perspektiv.
Øjnene vi ser med forandres, og det gør vores bevidsthed også. Fordi vi nu har en ren personlighed uden andres aftryk. Bevidsthed er at vi nu ser “gud”(i os selv, og os i gud) altså handler det slet ikke om, hvor kloge vi er. (og dog, lidt men på et andet plan end vi er vant til)
Vi kan ikke opnå forening før vi har lært at styre vores personligheds 3 dele.
Fysisk, emotionelt og mentalt. Det er de tre legemer på det personlige plan.
Vi kan godt mærke vores intuition, vi kan mærke en snert af den åndelig verden derigennem.
Men vi får ikke direkte adgang til vores sjæls, før vi har gjort det forberedende arbejde med vores personlighed. Det fordi man skal kunne kravle før man kan gå. Den indsigt og visdom der følger med kan misbruges, hvis ikke man har rene hensigter. Og det testes man i. basta. Derfor der er noget der hedder hvis magi og sort magi. I den hvide afdeling får du lov til mere. altså at gå videre. Hvis man falder i den sorte gryde, ja så har man kunne gøre skade på andre, men ikke længere oppe i niveau/plan, hvor det virkelig kunne ødelægge noget, som kunne være svært for kommandocentralen at korrigere. Nok om magi. Man er desuden mystiker på rejsen som aspirant eller discipel på prøve. inden foreningen.

Jeg vil først dele det op i 2 dele:
Rejsen til at integrere sin personlighed og rejsen til sin sjæl, som slutter med sjælskontakt. P.S.For bare at fortsætte. Pyyha, det tager vi når det er. og hvem ved om det bliver sammen med mig. For vi rejser derfra med vores sjælsgruppe. Jeg tror det nu nok for nogle.

1. Rejsen for at lære at styre de tre dele, dvs lære sig selv at kende. Og hvordan man opnår det.
Det kan vi gøre gennem TRANSMUTATION. eller spontant.
2. Rejsen for at lære sjæls perspektiv at kende. Sjælen repræsentere 3 åndelige energier. Vilje, kærlighed og lys.
Det gør vi gennem TRANSFORMATION.
Der er et 3., og det tager vi meget kort.
Det er transfiguration, som er når foreningen sker. Det vil blive et emne for sig selv senere.

TRANSMUTATION er at forandre udefra og ind. Virker på det personlige plan, når man selvvalgt ønsker at ændre en af delene til det bedre.
Når det handler om ændring af en af de 3 dele af personligheden.
Det fysiske, Mentale eller følelsesmæssige.

Det kan handle om at spise sundt, dyrke motion, incl yoga eller andre fysiske ændringer eller Citat: “ emotionel harmonisering eller mental koncentration” Fra visdomsnettets hjemmeside.
Det betyder for eksempel Kognitiv/ mentalt arbejde, indre arbejde, skyggearbejde. Visualisering, hypnose. Mindfulness. Breathwork(er på grænsen) Ændring af tanke -og handlemønstre via div. metoder og teknikker. Og arbejde med følelser via psykoterapi eller andre terapier. OMA.
obs Materialisme findes også i den spirituelle verden og det kan fastholde dig på dette plan, hvis du aldrig når videre end til at kunne slippe det ydre for at gå ind. Dvs overforbrug af olier, motion, krystaller, tingeltangel osv. Her vil du holde fast i ideen om dualisme og separation. og det er en modpol til enhed og oneness. Ofte bliver vi lidt her, hvis man overvældes af ego og frygt, men så er det bare tegn på at der er mere der skal renses.
Vores stædighed, fastlåsthed, ubevægelighed og deraf blændværk i.f.t div åndelige love og universel harmoni. Feks at have valgt at være veganer eller vegetar, kun at kunne overleve hvis du har el gør sådan og sådan…så kommer der et punkt, hvor du udfordres til at overvinde blændværk.
Vi vil altid skubbes mod enhed. that’s it.

Alt dette virker fra det ydre plan og ind i vores indre.
Målet her er at integrere personligheden, så den kan blive et effektivt redskab, som din sjæl kan virke igennem.

Det her virker så længe bevidstheden er integreret i personligheden. Man kan ikke udnytte sin sjæls energi, men må nøjes med den planetariske. Her man styret og centreret i sin personlighed. Når bevidstheden integreres mere og mere, bliver man mere sjælsstyret -og bevidst. Så virker transmutation ikke længere efter hensigten.
NU starter det endelig,,, der hvor man kan manifestere med en vis kraft inde fra.
hahahaha. 😉
En del forandres og lettes.
Der er en overgangsperiode, hvor det er lidt forvirrende, fordi man må “lære nye tricks”.
Der sker her en masse på alle de tre planer, man elsker anderledes, og alle, aderbadder. Man handler, agere anderledes, ser anderledes ud. og man får en anden glød.
Og de nye trick kommer her. 😉
TRANSFORMATION
Forandringsprocesser som er sjælsstyret og centreret. Du guides, men stadig lidt i blinde. Man må her lære sproget fra den åndelige verden. Den bliver tilpasset dig, hvis du gør en indsats. Her skal der altså arbejdes hårdt. Du testes og afprøves i din hverdag, din karakter afprøves. Du lære og øver din sjæls vilje, kærlighed og lys(stråling,vibration, frekvens) gennem din krop(handling), tanker og følelser.
Du må lære at overvinde disse tre ting:
Overvinde fysisk maya.
Illusioner om dualitet og blændværk(livets skygge)
Vi selv skaber og holder fast i illusionen om dualitet.
Jeg vil forklare denne, da den kan være lidt svær.
Her lære vi og testes i om vi kan dette: At vi forstår, at vi oplever og at vi er. ALT.
(“En dråbe i det uendelige hav.”)
Du er dråben, men også havet. Du forstår, oplever og er både dråben og det uendelige hav.
+
Vi oplever, forstår at vores egen oplevelser af vores omgivelser og miljø, bare er en spejling af os selv. Intet andet, såmænd.
P.Ss. Ved ikke helt, hvad jeg skal fortælle om denne fase. Lad mig sige dette. Jeg er lige her, hvis i skal sparre. altid. For det er så skønt, og samtidig meget ensomt, for mange forstår ikke. men det kan være svært at være her som menneske.
Overvinde følelsesmæssigt blændværk.
Overvinde mentale illusioner.
I begge tilfælde gælder. Læring i at skelne og styre sine følelsesmæssige udbrud, og i stedet søge indad, for at ændre og forandre via forståelse for den dybereliggende årsag og den virkelige baggrund.
Når vi opdager et problem må vi ind og få hjælp indefra og arbejde indefra. Stadig med hjælp og guidning fra andre, men mere og mere fra sig selv, efterhånden som man opnår mere og mere sjælskontakt og lære sproget.
Blændværk er dualitet og her hvor vi får skabt drama og reaktioner, til ingen verdens nytte, fordi healingen, handlingen, ændringen må komme indefra.
Det der virker her er MEDITATION, faktisk kan man ikke lade være. Og omvendt, så virker meditation KUN når din bevidsthed er sjælscentreret.
Ved meditation stiller du, så at sige din personlighed til rådighed, som redskab for at sjælen kan virke igennem den. Din personlighed er en kanal/hyster, der handler, føler og tænker som sjælen vil. Desværre venner, vi er ikke større end små. 😉
Deraf skabes ændringer i vores væsen, holdning og karakter
Vi er en krop, tanker og følelser, som egentlig bare er sjælens manifestation.
>Derfor begynder vi at opføre os anderledes, tænke anderledes og styre vore følelser anderledes. Men det er stadig os bare som hele og rene uden det store styrende ego. Men vi tænker, føler og agere fra et samlet sted. ingen af de 3 dele køre soloshow, laver drama eller tager kontrollen via ego. Ego har en passende størrelse til at beskytte os, men ikke mere end at sjælen og du har magten.
Indeni som udenpå, oppe som nede.
Sjælens 3- vilje, kærlighed og lys anvendes gennem personlighedens 3 – fysik, emotionelle og mentale legemer. = 6
Forening er, at du til sidst identificerer de tre integrerede dele fra personligheden med sjælens 3 energier. 3 + 3= 6
Du forandre form. Du skinner dit sjæls lys og du er snart videre.

3. TRANSFIGURATION.

Når transformation har virket. Der vil være et tiltagende lys og ophørt mental illusion. Du er intuitivt bevidst om virkeligheden, som universel uendelig og identificerer dig med det buddhiske plan, som er visdommens kilde.
Du er gået fra menneskeriget til sjælsriget.

Det er nu jeg bedre kan forklare, hvorfor man ikke kan fixe alt med energiarbejde og meditation, og kalde alt for transformation, da det hverken fixer hverdagsproblemer, økonomi eller helbred alene ved at bruge en sjæls teknik. Vi skal kun bruge den mest nødvendige energi via skelneevne til at opnå så meget som muligt. Det er en regel i den universelle lov om økonomi. Derfor skal vi vide og søge viden og lærdom på og om vores åndelige rejse. Ellers kommer vi aldrig videre end til vores personligheds lavere selv.
Ej heller stige i åndelighed/ bevidsthedsgrad, om man så må sige, hvis man ikke gider lave arbejdet med sin personlighed med transmutationsteknikker. Der er desværre mange der forsøger at hoppe over hvor gærdet er lavest og det er en skam. Nu da vi ved at vi er en del af alle og alle er en del af os. Set med et lidt større perspektiv. Vi jo lige har lært at balance er SÅ vigtig. Nok til at sætte os på et sidespor eller på pause, til vi har forstået og overgivet os. Men snart ved vi også at vi ikke kan tvinge nogen til at drikke af truget, så jeg kan jo pippe op, dem der søger kan finde.

Tusind tak for at du orkede at læse helt her til.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Månen – et spirituelt værktøj

Månen, i en spirituelle hverdag med indre arbejde. Månen har altid virket dragende på mennesker, helt tilbage til vores tidligste forfædre. Og den fascinere os stadig. Den er tydelig at følge, når den går sin cyklus gang hen over himlen i løbet af en måneds tid. Månen...

læs mere

Drømme og ønsker – guide til at opnå dem.

Ønsker, drømme og manifestation. Gaveregn og kærlighed i overflod er et tilvalg. Men det er også at give dig selv tilladelse til værdighed. Værdighed til at modtage for den du er. I hjertet, sjælen og som menneske. Føler du det ikke, så er det måske der du skal...

læs mere

Sammenhold og fællesskab.

Hvad er det vi vil have? Hvad er det egentlig vi vil med os selv og hinanden. På en gang være dem vi er og være sammen. På en gang finde vores indre sandhed, tro på den og være den. For kunne vi mon bare være os selv sammen. Uden at det koster. En helt åbent og gratis...

læs mere