fredag 15. oktober 2021

Dine vibrationer på arbejde – i hverdagen.

Forstå dine vibrationer
hvem er de og hvordan ser de ud.

Frekvens, energi, strøm, vibration. Det lyder som starten på en fysiktime i skolen, og det er det nok også lidt. Bortset fra, at vi tager det hele i en pose og ryster den til den splittes op. Ikke helt til atomer, for det kunne vi også godt. Men det venter vi med til den esoteriske videnskabslære.
Vi skal tale om energi på arbejde i vores hverdag. I os og i vores relationer, samt omgivelser.

Vibrationer i denne sammenhæng, er det som samme som vores følelser. Og lidt vores fornemmelser. Følelsers vibration kan man måle som htz(frekvens), det kan man ikke med fornemmelser, de bliver lidt for tåget.
Alt har faktisk en vibration, da alt er energi i sin grundtilstand. Ting, steder, trafik, byer, mennesker, dyr, træer, natur, den stol du sidder på lige nu.
Men nu handler det om menneskets vibration, som er vores følelser/tilstand.

Det tales der rigtig meget om i den spirituelle verden.
Altid huske at energi tiltrækker energi, altså en følelse/vibration tiltrækker så noget, men hvad?
Energi vil altid forsøge, at udligne til ligevægt/balance. Derfor tiltrækker den samme vibration eller forsøger at tilpasse sig og udligne. Det er det samme med følelser og stemninger, da de er vibration/energi. Ja så tiltrækker vi faktisk andre og andet, som vibrerer med den samme vibration.
Gennemsnitsmennesket består af ca 90 % underbevidsthed og følelserne hører til vores bevidsthed/underbevidsthed, ja så styres vi rigtig meget fra det ubevidste sind. Og vi mixer følelser til tanker og handling i et væk, derfor vil man ofte ikke være bevidst om sin vibration, føle, handle og tænke i en eller anden grad af affekt. Reaktion. Handling kommer fra et ikke styret og ikke bevidst sted. Det kommer gennem vores vaner og instinkter. Heldigvis ser det ikke helt sort ud, for flere og flere vågner op, flere og flere tilbyder hjælp, flere og flere ønsker faktisk at styre og tage et selvansvar. Det ligger i kortene for menneskets udvikling, at dette kulminere nu. Gudskelov. og samtidig pyyha Vi går vejen for at lære os selv, at kende, hvordan vi fungere et legeme af gangen. Vi har været rundt om fysikken for årtier siden, så det mentale, nu følelser og emotioner. Der er få og med stigende tendens, der tager det hele samlet, og ser holistisk på det. Krop, sind og følelser. Så kommer der lige et sjæl oven i. Nemt…Nej.
Jeg forsøger med hjælp fra “oven” og med erfaring fra vejen, at vejlede.
Det er ikke nemt at forene sig i sig selv. Man skal nok have været der, for at forstå overordnet.
Men af ovenstående årsager: Det ydre er, som den indre tilstand i energi. Derfor kan man “se”, på hverdagen, handlinger og valg, hvordan energitilstanden er hos os hver især.
Funktionen og humøret på livet i hverdagen, om man kan sige sådan.
Det er også således, at det smitter til andre. Vi smitter med vores energi. Vi er faktisk i stand til ubevidst og på et tidspunkt bevidst, at entrere hinandens astrale legeme. I hinanden, men også på omgivelser og derfor sætter vi vores energisignatur, hvor man er. Omgivelser, relationer, andre mennesker, alt. Og faktisk sender vi også et aftryk op. Op til menneskehedens energilager, bibliotek der hedder Akasha arkivet. Menneskehedens hukommelse og historie fra alle planer, alt slags energi. Det bibliotek kan først læses, når man har taget både 1. og 2. indvielse( den givet af ånden, ikke et andet menneske eller organisation).
P.S.Her gemmes ALT for altid. Nej det kan ikke slettes med et knips, fordi vi lige ønsker det og ikke selv gider lære og dermed rydde vores karma. Men vi kan omforme virkningen og transformere energien. Karma veksles, når det er lært på alle planer. Der er meget få nulevende mennesker der er så åndeligt udviklede, at de kan slette og rette i blækket, og kun i særlige tilfælde.
Loven om karma og årsag og virkning må være en anden artikel.

Hvordan mærker vi vores vibration, om den er stigende eller faldende?
Vi må lære at mærke godt efter og ikke mindst tro på og reagere på det vi mærker.
At overvinde vores egne forbehold og begrænsninger er nok den største udfordring. At omlære gamle overbevisninger, det vi måske har lært som værende god skik og brug. At vi faktisk gerne må sige nej tak til andre, til at tage deres ansvar, at tilfredsstille deres behov. At hjælpe og bære andre frem kan være fint, hvis det kommer fra et sted med overflod. Overflod her er, at du er helt med på hvad der er dit eget ansvar, dine egne behov, at du kan sige ja tak til dig selv.
At du i både tanke, følelse OG handling kan skelne mellem dit og mit. Det er ret svært at kunne effektuere på alle de tre planer.
Energetisk, vibrations -og følelses planet er det der ofte og gentagende fanger os. For der er så stor en del der kommer fra det underbevidste. Fra automatiserede tanke -og handlemønstre. Det er som før skrevet, her det indre arbejde bliver vigtigt.

Når din vibration er på vej ned kan du mærke det ved at noget føles tungt, en trækken ned af, modstand, tristhed, ugidelighed, træthed, drænet, suget tom, snøret sammen. Du kan ikke komme fremad.
Fysisk ser du måske røde lys hele tiden, traffiken glider ikke, din hverdag fungere ikke glat, du opnår ikke det du sætter dig for, der er forhindringer, du ser døde dyr, du laver små-ulykker, som brænder dig, taber ting, snubler, der sker fjollede ting som stopper dit forehavende. Du ender i usund eller tung ernæring, hurtig mad. Du stoppes af småsygdomme, forkølelser mm.
Alt er naturligvis på en skala. Og vi skal være opmærksomme på ikke at give vores egen power for meget kredit. Du kan være ved at skulle lære noget bestemt, det kan være karma afvikling er i gang. Men derfor har du selv en vis magt, og det skal ikke bruges som en undskyldning for, at lukke øjnene og fortsætte nedad. Det er lige her læringen hentes, når du handler.

Når din vibration er på vej op, er det stort set, som en mindre fest. På en skala, naturligvis. der er et punkt af ligevægt, som man kalder alignment eller overensstemmelse. Det er når energien, din vibration har opnået ligevægt med den universet tilbyder.
Ting sker på rette tid, baner vejen for dit forehavende. Succes, ting lykkes, du glider lige igennem hverdagen let og elegant. Det køre bare for dig.
Den slags overensstemmelse går ikke ubemærket hen, hverken af bestyrelsen oppe, eller af dig selv. Du vil som oftest begynde at se bestemte tal, og opleve andre tegn og hjælp på din vej. Som en slags håndsrækning eller guddommelig indgriben, som nærmest skubber dig i den bedste retning. Ikke bare en guiden på vej, men en bestemt vej.
Hold øje, for det kommer nemlig af sig selv, når vi arbejder med netop vores vibration, som vi gør her i Den feminine kriger.

Hvis du har brug for at højne din vibration, sådan akut eller vende en stemning der er for nedadgående. eller vil du gerne arbejde på at den stiger generelt.
Så kan du gøre følgende:

Lytte til musik du kan lide. og som har en positiv effekt på dit humør.
Ro via mindfulness og div kropsscanninger. Clear din energi, hvis det nu er andres der trækker nedad.
Meditation, hvis du kan det. Støtte og hjælp, besked fra oven. Gå en tur. Brug naturen. Læg mærke til duft, syn, fænomener og lad dig betage.
Motion.
Læs, lyt og gøre dig selv klogere. Viden inspirere, til ideer, din lyst, nysgerrighed og interesse pirres.
Grin, smil, leg.
Tankestyring. Positive bekræftelser er gode, hvis du har negative tanker. Det fungere ved at overlappe. Lidt som hjernevask. Til sidst er det dem der er vanen og ikke de negative.
Mere seriøst mentalt og kognitivt arbejde. Indre arbejde.
Øve dig i at se med taknemmelige øjne på det du allerede har af godt.
Mad er vigtigt, men det mad der gør dig glad er endnu vigtigere. Du kan gå efter at spise let og ikke for meget. Husk at vi spiser for at leve. Uforarbejdet mad til en start og så ren og ikke-manipuleret som muligt.
Prioritere dig selv.
Selvkærlighed og alle de svære discipliner der ligger i det begreb. Det tager vi en hel serie omkring senere.
De fleste mennesker har faktisk svært ved at yde selv kærlighed, selv om de tror det. 1. der er altid et niveau mere. 2. Prøv at spørge dig selv: Hvad skal jeg gøre lige nu, hvis jeg skulle yde mere kærlighed til mig selv.
Og når du har spurgt, så spørg i en meditation, spørg dit hjerte…
Vær nysgerrig.

Alt dette og altid når der skrives lister, så vær opmærksom på balance. At vi ender i en af polerne vil nok være mere en regel end en undtagelse.
Tag det med, hvis/når det sker, se det og være taknemmelig når nogen gør dig opmærksom på det. For det vil ske, enten af en i din omgangskreds eller af dine guider.

Der kan her nævnes:
En hel række af udviklingsstadier, at tage på vejen til selv kærlighed.
Selvomsorg, Selvrespekt
Selv- udforskning, -opdagelse, -forståelse, -transformation, -beherskelse.
Grænser, alm. menneskelige reaktioner, forståelse af hvordan energi fungerer, Kendskab til div. love. Universelle love og en masse andre (eks. fysiske, mentale, psykologiske), som vi lever under.
F.eks loven om tiltrækning, som her skrevet en bid af. Loven om årsag og virkning, som er en underlov. Økonomiloven og Karmaloven og mange flere.
Tak for nu. ses igen.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Månen – et spirituelt værktøj

Månen, i en spirituelle hverdag med indre arbejde. Månen har altid virket dragende på mennesker, helt tilbage til vores tidligste forfædre. Og den fascinere os stadig. Den er tydelig at følge, når den går sin cyklus gang hen over himlen i løbet af en måneds tid. Månen...

læs mere

Drømme og ønsker – guide til at opnå dem.

Ønsker, drømme og manifestation. Gaveregn og kærlighed i overflod er et tilvalg. Men det er også at give dig selv tilladelse til værdighed. Værdighed til at modtage for den du er. I hjertet, sjælen og som menneske. Føler du det ikke, så er det måske der du skal...

læs mere

Sammenhold og fællesskab.

Hvad er det vi vil have? Hvad er det egentlig vi vil med os selv og hinanden. På en gang være dem vi er og være sammen. På en gang finde vores indre sandhed, tro på den og være den. For kunne vi mon bare være os selv sammen. Uden at det koster. En helt åbent og gratis...

læs mere