mandag 01. november 2021

De personlige rettigheder

Dine personlige rettigheder;

Du har ret til:

– at give udtryk for din mening.
– at give udtryk for dine egne synspunkter, værdier og holdninger.
– at synes at mine behov er lige så vigtige som andre menneskers behov.
– at have og udtrykke dine følelser.
– at blive hørt og til at blive taget alvorligt.
– at blive respekteret på lige fod med andre mennesker.
– at bestemme, om jeg vil leve op til andres forventninger, eller handle som det passer mig.
– ikke altid at være perfekt.
– at begå fejl.
– at skifte mening.
– at sige, når der er noget, jeg ikke forstår, eller noget jeg ikke ved.
– ikke at tage ansvar for andres problemer.
– at bede om det, jeg gerne vil have (også selv om det ikke kan lade sig gøre).
– at være mig selv, som jeg finder rigtigt uden at føle skyld eller få dårlig samvittighed.

Andre har naturligvis de samme rettigheder.

Der er andre universelle lovmæssigheder at tage hensyn til, som handler om hvordan vi bedst indretter os, så vi kan leve harmonisk og i overensstemmelse med de universelle energetiske love.
bl.a at leve nænsomt og skånsomt, som muligt. ikke gøre skade, forsøge at opnå konsensus og for alle bedste.
Der er økonomiloven der beskriver balance. Karmaloven, og mange flere. Dem lægger jeg henvisninger til senere.
Men vi er alt for gode til at glemme os selv i den sammenhæng.
Vi har lært bl.a gennem kultur (jantelov) og religiøse overbevisninger og indoktrinering, at tolke mange af disse tilgange med en skævvridning af forskellige årsager. Der er ikke ET overhoved, og slet ikke af menneskelig karakter. Der er ikke nogle der i sin essens er bedre end andre. Der er til gengæld mange handlinger der ikke udføres i harmonisk respekt og med energien af universel kærlighed kraft.
Kærlighed er en tilstand IKKE en følelse.

Jette Aagaard, den feminine kriger

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Månen – et spirituelt værktøj

Månen, i en spirituelle hverdag med indre arbejde. Månen har altid virket dragende på mennesker, helt tilbage til vores tidligste forfædre. Og den fascinere os stadig. Den er tydelig at følge, når den går sin cyklus gang hen over himlen i løbet af en måneds tid. Månen...

læs mere

Drømme og ønsker – guide til at opnå dem.

Ønsker, drømme og manifestation. Gaveregn og kærlighed i overflod er et tilvalg. Men det er også at give dig selv tilladelse til værdighed. Værdighed til at modtage for den du er. I hjertet, sjælen og som menneske. Føler du det ikke, så er det måske der du skal...

læs mere

Sammenhold og fællesskab.

Hvad er det vi vil have? Hvad er det egentlig vi vil med os selv og hinanden. På en gang være dem vi er og være sammen. På en gang finde vores indre sandhed, tro på den og være den. For kunne vi mon bare være os selv sammen. Uden at det koster. En helt åbent og gratis...

læs mere